JUDr. Janka Kantíková

Ing. JUDr. Janka Kantíková - advokátka

 


Ing. JUDr. Janka Kantíková absolvovala magisterské štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2006. Rigoróznu prácu z oblasti obchodného práva a titul JUDr. obhájila v roku 2009. V roku 2012 zároveň úspešne dokončila štúdium na Ekonomickej fakulte a obhájila titul Ing. - inžinier ekonómie.

 

Počas svojej praxe poskytovala komplexnú právnu pomoc pre obchodné spoločnosti a družstvá, fyzické osoby ako aj pre verejnoprávne subjekty. Po úspešnom absolvovaní advokátskych skúšok sa stala členkou Slovenskej advokátskej komory.

 

Právne služby poskytuje aj v anglickom a francúzskom jazyku.