Zaručený elektronický podpis (ZEP)


Advokátska kancelária disponuje zaručeným elektronickým podpisom, ktorým zabezpečujeme pre našich klientov urýchlené podania na štátne orgány. Zaručeným elektronickým podpisom sa taktiež znižujú niektoré poplatky na polovicu (50%) z pôvodnej výšky (súdne poplatky pri komunikácii s obchodným registrom, správne poplatky v katastrálnom konaní pri prevodoch nehnuteľností a správne poplatky na úseku živnostenského podnikania).