Obchodné právo


Poskytujeme právne poradenstvo v oblasti obchodného práva pre fyzické osoby-podnikateľov a právnické osoby menovite najmä v týchto oblastiach:

 

Právo obchodných spoločností a družstiev

Fúzie, akvizície a due diligence

Právo cenných papierov

Vymáhanie pohľadávok

Zmluvy a dohody