Platobné údaje:

 

IČO: 422 197 87 

DIČ: 10 843 307 64
IČDPH: SK1084330764

Bankové spojenie:

VÚB Banka Slovensko, a.s.

č.ú.: 2983278351/0200

IBAN: SK46 0200 0000 0029 8327 8351