Pracovné právo


Táto oblasť zahŕňa právne poradenstvo v pracovnoprávnych veciach a zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch pre zamestnávateľov a zamestnancov, najmä príprava pracovných zmlúv, kolektívnych zmlúv, otázky ukončenia pracovného pomeru, zodpovednosti za škodu v pracovno-právnych vzťahoch.