Právne služby

 

Advokátska kancelária  zabezpečuje pre svojich klientov komplexné a efektívne právne službyprávne poradenstvo.

 

Zameriavame sa najmä oblasť obchodného práva a práva obchodných spoločností a družstiev, vymáhania pohľadávok, občianskeho práva a komplexnej právnej pomoci pre  subjekty štátnej správy a územnej samosprávy. Kancelária disponuje elektronickým podpisom.

 

Pre úspešné zabezpečenie komplexného servisu a splnenie požiadaviek našich klientov spolupracujeme s konkurznými a reštrukturalizačnými správcami, exekútormi, notármi, daňovými poradcami a audítormi.

Pri poskytovaní právnych služieb kladieme dôraz na komplexnosť, efektivitu, rýchlosť, diskrétnosť a aktívny prístup.