Správne právo

Vyhotovovanie právnych stanovísk ohľadom výkladu právnych predpisov zahŕňajúcich oblasť správneho práva, právne poradenstvo v oblasti správneho práva, zastupovanie v správnom konaní, pred katastrálnym úradom, v stavebnom konaní a priestupkovom konaní a pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov súdmi.