Trestné právo

Právna pomoc v trestnom konaní vrátane zastupovania poškodených v adhéznom konaní (konanie o náhrade škody spôsobenaj trestnou činnosťou).