Zmluvy a dohody

Prípravy zmlúv, právny rozbor obsahu zmlúv a pripomienkovanie zmlúv, vypracovanie právnych analýz a stanovísk k právam a povinnostiam zmluvných strán zo zmlúv, pričom ide najmä o obchodné, finančné, občiansko-právne zmluvy